Ochrona Danych Osobowych

drukuj

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

            Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 204; Tel. 17 862 23 33, e-mail:, kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy drogą elektroniczną na adres:; iod@filharmonia.rzeszow.pl

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalności prowadzoną przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3)      podanie danych jest obowiązkowe i umożliwi realizację zadań administratora oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw;

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzaneprzez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;

6)      przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów prawa;

7)      Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8)      Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

9)      przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kalendarium

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

2011. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo,